Trục quay là đuờng thẳng tưởng tượng đi qua cực Bắc và cực Nam của một thiên thể, đây là một đường tưởng tượng đi qua tâm của quay của một vật.

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Một khối cầu đang quay quanh trục​

Author: Hien PHAN
Nguyên chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa - PAC (nay là CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC); Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.

Bài viết xem nhiều