Độ nghiêng trục quay là góc nghiêng của trục quay một hành tinh đối với quỹ đạo của hành tinh đó. Trên Trái Đất, cũng như các hành tinh khác, độ nghiêng này là nguyên nhân gây ra các mùa. Ví dụ, Trái Đất có độ nghiêng là 23,44°.

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Trục Trái Đất, quỹ đạo và độ nghiêng​.

Author: Hien PHAN
Nguyên chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa - PAC (nay là CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC); Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.

Bài viết xem nhiều