Góc phương vị là góc khoảng cách của một thiên thể quanh hoặc song song với đường chân trời từ điểm không ban đầu.

Vật Lý Thiên Văn - Chia sẻ niềm đam mê!

Góc phương vị của một ngôi sao.​

Author: Hien PHAN
Nguyên chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa - PAC (nay là CLB Thiên văn học Đà Nẵng - DAC); Nghiên cứu sinh ngành Vật lý thiên văn tại APC Laboratory, Paris Diderot University, Cộng hòa Pháp.

Bài viết xem nhiều