Density nghĩa gốc là "mật độ", được định nghĩa là "đại lượng thể hiện lượng thực thể trên mỗi đơn vị không gian."

Trong thiên văn học, tinh sai là sự chuyển vị biểu kiến của một ngôi sao so với vị trí ban đầu của nó trên thiên cầu. Đối với một hệ quang học, quang sai là sự bất ổn của hệ thống dẫn đến việc không thể tạo ra một hình ảnh hoàn hảo.