Theo Hiệp hội Thiên văn học Quốc tế, một hành tinh trong Hệ Mặt Trời phải đáp ứng 3 tiêu chí: (1) Có quỹ đạo quanh Mặt Trời; (2) Có khối lượng đủ để trọng lực thắng được lực liên kết và tạo được hình dạng cân bằng thủy tĩnh; (3) Đã được dọn sạch khu vực xung quanh quỹ đạo.