Cực quang là những ánh sáng trên bầu trời thường được thấy vào ban đêm ở các vùng gần cực, hình thành do sự va chạm kích thích giữa các hạt mang điện và các phân tử khí trên tầng cao khí quyển.