Vành đai A là tên gọi một vành đai của Sao Thổ. Vành đai A nằm bên ngoài vành đai B ở khoảng cách 122 170 km tính từ tâm của Sao Thổ, với bề rộng khoảng 14 600 km.

Ảnh chụp phần được chiếu sáng của vành đai Sao Thổ cùng tên của từng vành đai thành phần. NASA/JPL/Space Science Institute - Cassini-Huygens/NASA.


Từ khoá cùng chuyên mục