Thiên thạch (meteoroid) là những mảnh vụn vật chất liên hành tinh, khi lao vào bầu khí quyển Trái Đất tạo ra một chớp ánh sáng gọi là sao băng (meteor). Nếu thiên thạch này chạm đến mặt đất, phần còn lại của nó được gọi là vẫn thạch (meteorite).

Thiên thạch không hạt là một loại thiên thạch đá mà thành phần của nó tương tự với đất bazan hoặc đá sâu, rất dễ nhận ra bằng lớp vỏ và khoáng chất khá đặc trưng do những vết cháy qua quá trình nung chảy và kết tinh lại.