Hầu hết chúng ta có lẽ đều đã nhìn thấy các sao băng, hay còn gọi là sao đổi ngôi. Một sao băng (meteor) là một chớp ánh sáng mà chúng ta thấy trên bầu trời đêm khi một mẩu mảnh vụn liên hành tinh bốc cháy khi nó đi xuyên qua bầu khí quyển của Trái Đất. Thuật ngữ sao băng (meteor) là để nói đến chớp ánh sáng gây ra bởi mảnh vụn, chứ không phải để chỉ bản thân mảnh vụn đó.

Mảnh vụn đó được gọi là thiên thạch (meteoroid). Thiên thạch là những mẩu vật chất liên hành tinh có kích thước nhỏ hơn 1 km, thường thì chỉ vài mm. Hầu hết các thiên thạch khi lao vào bầu khí quyển bị bốc hơi hoàn toàn do kích thước quá nhỏ, và không bao giờ chạm đến được mặt đất.

Nếu bất cứ phần nào của các thiên thạch này chạm được đến mặt đất, thì phần còn lại của nó được gọi là vẫn thạch (meteorite). Mặc dù hầu hết các vẫn thạch đều rất nhỏ bé, thì kích thước của nó vẫn có thể từ một phần nhỏ của đơn vị gram cho đến 100 kg và có thể lớn hơn thế nữa.

Tham khảo

HubbleSite: What is the difference between a meteor, a meteoroid, a meteorite, an asteroid and a comet?