Ernst Julius Öpik là một nhà thiên văn học và vật lý thiên văn người Estonia. Ông đã dành một nửa thời gian sự nghiệp của mình để làm việc tại Đài thiên văn Armagh (Bắc Ireland).

Ernst Karl Abbe (23/01/1840 – 14/01/1905) là một nhà vật lý, nhà khoa học quang học người Đức. Ông đã phát triển nhiều công cụ quang học, là đồng sở hữu của Carl Zeiss AG.

Anders Jonas Ångström (13/8/1814 – 21/6/1874) là một nhà vật lý người Thụy Điển, và là một trong những người khai sinh ra lĩnh vực khoa học quang phổ. Tên của ông được đặt cho một loại đơn vị đo khoảng cách, gọi là đơn vị angstrom (Å), 10-10 m.