BepiColombo là sứ mệnh đầu tiên của Châu Âu đến Sao Thuỷ. Dự án này là sự hợp tác của ESA và JAXA, gồm 2 tàu vũ trụ: MPO - Tàu Quỹ đạo Hành tinh Sao Thuỷ và MMO - Tàu Quỹ đạo Từ quyển Sao Thuỷ.