Sao loại A là những ngôi sao có quang phổ hiển thị mạnh các vạch phổ Balmer của Hydrogen cùng với nhiều vạch phổ kim loại với độ mạnh từ yếu đến trung bình, được liệt kê trong bảng phân loại Harvard.

Thiên tân tinh (kilonova) là một hiện tượng giống siêu tân tinh phát triển nhanh, kết quả từ sự sát nhập của các vật thể nhị phân đặc, chẳng hạn như hai sao neutron hoặc một sao neutron và một lỗ đen.

Siêu tân tinh siêu sáng là một vụ nổ có năng lượng lớn gấp 5 đến 50 lần so với một siêu tân tinh. Một siêu tân tinh siêu sáng có thể liên quan đến hoặc không liên quan đến một vụ nổ bức xạ gamma mạnh.

Tân tinh (sao mới) là một sự kiện thiên văn học xảy ra trong một giai đoạn ngắn, dẫn đến sự xuất hiện bất ngờ của thứ dường như là một "ngôi sao" mới và sáng, sau đó mờ dần trong vài tuần hoặc vài tháng.

Blazar là tên gọi của một chuẩn tinh rất nhỏ gọn (very compact quasar) với một lỗ đen siêu nặng được cho là ở trung tâm của một thiên hà elip hoạt động khổng lồ. Blazar là một trong những hiện tượng năng lượng mạnh mẽ nhất trong vũ trụ và là một chủ đề quan trọng trong lĩnh vực thiên văn học ngoại thiên hà.