Hào quang 22° (22° halo), hay tán (傘), là những vòng tròn sáng nhiều màu sắc bao quanh Mặt Trời hay Mặt Trăng do sự khúc xạ và phản chiếu ánh sáng qua các tinh thể băng ở các đám mây ti tầng. Trăng tán là một trường hợp điển hình.

Corona: Quang hoa, hay quầng, là một hiện tượng quang học trong đó một quầng sáng tròn nhiều màu sắc bao quanh các nguồn sáng, sinh ra do ánh sáng nhiễu xạ trên các hạt nhỏ cùng kích thước. Trăng quầng là một trường hợp điển hình.

Những vụ bùng phát sóng vô tuyến nhanh, FRB - Fast Radio Burst, là những xung vô tuyến mạnh, tồn tại chỉ khoảng vài mili giây nhưng có thể giải phóng năng lượng trong một giây lớn hơn năng lượng phát ra bởi Mặt Trời trong cả giờ, cả ngày hoặc cả tuần.