Những vụ bùng phát sóng vô tuyến nhanh, FRB - Fast Radio Burst, là những xung vô tuyến mạnh, tồn tại chỉ khoảng vài mili giây nhưng có thể giải phóng năng lượng trong một giây lớn hơn năng lượng phát ra bởi Mặt Trời trong cả giờ, cả ngày hoặc cả tuần.

Những FRB mới chỉ được phát hiện vào năm 2007, và hiện tại, các nhà khoa học đã phát hiện được khoảng 20 nguồn FRB trong thập kỉ vừa qua. Họ ước tính rằng, hàng ngày, có đến khoảng 10 000 ánh chớp bùng phát như vậy trên toàn bầu trời.

Vẫn còn nhiều bí mật về nguồn gốc của FRB, bởi thời gian bùng phát quá ngắn làm cho chúng ta khó phát hiện được vị trí nguồn phát. Các nghiên cứu trước gợi ý các khả năng là những sự kiện huỷ diệt, chẳng hạn như sự bốc hơi của lỗ đen hay va chạm giữa các sao neutron.

Tham khảo

  1. VLTV: Truy tìm nguồn gốc bùng phát mạnh mẽ chớp vô tuyến
  2. Space: Researchers Probe Origin of Superpowerful Radio Blasts from Space