Hằng số Hubble là thước đo dùng để mô tả sự giãn nở của vũ trụ, lần đầu tiên được đưa ra bởi Edwin Hubble, ký hiệu H0. Giá trị đo đạc trực tiếp tốt nhất hiện nay của H0 là 67.66 km/sec/Mpc đến từ dữ liệu của Planck năm 2018. Nếu chỉ sử dụng dữ liệu WMAP, H0 được ước lượng là 70.0 km/sec/Mpc.

Hằng số trên lần đầu tiên được đưa ra bởi Edwin Hubble (tên của ông cũng được sử dụng cho Kính thiên văn Không gian Hubble). Hubble là nhà thiên văn học người Mỹ, chuyên nghiên cứu về các thiên hà, đặc biệt là những thiên hà ở rất xa chúng ta.

Vào năm 1929 - dựa trên hiểu biết của nhà thiên văn học Harlow Shapley cho rằng các thiên hà xuất hiện đang di chuyển ra xa dải Ngân Hà - Hubble đã khám phá ra rằng các thiên hà ở càng xa Trái Đất thì càng di chuyển ra xa nhanh hơn, theo NASA

Các nhà khoa học thời đó cho rằng hiện tượng này do các thiên hà di chuyển ra xa nhau. Ngày nay, các nhà thiên văn học đã biết được hiện tượng thực sự được khám phá chính là sự giãn nở của vũ trụ. Cho dù bạn đứng ở đâu trong vũ trụ, bạn cũng thấy được được hiện tượng như vậy xảy ra tại cùng một vận tốc.

Các tính toán ban đầu của Hubble đã được hiệu chỉnh qua rất nhiều năm, với những kính thiên văn nhạy hơn được sử dụng để tiến hành đo đạc. Chúng bao gồm kính thiên văn không gian Hubble (kính thiên văn đã kiểm chứng được một dạng của sao biến quang được biết đến là biến quang Cepheid) và của WMAP, phần ngoại suy dựa trên các đo đạc của bức xạ nền vũ trụ - một hằng số nhiệt độ phông nền của vũ trụ, thường được gọi là bức xạ tàn dư của Big Bang.

Tham khảo

  1. VLTV: Hằng số Hubble là gì?