VLTV Admin Team

Bộ phận:
VLTV Admin Team
https://www.facebook.com/vietastro.vungtau/
Cựu thành viên CLB Thiên văn học Nghiệp dư Vũng Tàu - VAAC; sinh viên cử nhân Vũ trụ và Ứng dụng, khoa Vũ trụ và Hàng không, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (2014-2017); thực tập sinh tại Hội đồng năng lượng nguyên tử Pháp - CEA (2017)