VLTV Admin Team

Bộ phận:
VLTV Admin Team
http://thienvanhanoi.org
Thành viên Hội thiên văn Nghiệp dư Hà Nội - HAS; Học viên thạc sĩ Vũ trụ, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (2015 - 2017); thực tập sinh tại Đại học Puerto Rico, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.