VLTV Admin Team

Bộ phận:
VLTV Admin Team
http://vatlythienvan.com
Sinh viên cử nhân ngành Vũ trụ và Ứng dụng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH (2015 - 2018)