Mưa sao băng Thước Tứ Phân (Quadrantids) là một trận mưa sao băng trên mức trung bình, với khoảng 40 sao băng mỗi giờ tại cực điểm.

Mặt Trăng sẽ xuất hiện cùng phía với Mặt Trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm. 

Hành tinh này sẽ đạt ly giác cực đại phía đông lên đến 19 độ 13 phút tính từ Mặt Trời.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và xuất hiện ở thiên đỉnh vào đầu buổi tối, sau đó lặn dần về phía tây.

Tối 13/01: Giao hội của Sao Thủy với Sao Thổ. Sao Thổ và Sao Thủy sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 3 độ 22 phút.

Mặt Trăng sẽ ở vị trí xung đối và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và mọc từ sau nửa đêm.

Mặt Trăng sẽ xuất hiện cùng phía với Mặt Trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và xuất hiện ở thiên đỉnh vào đầu buổi tối, sau đó lặn dần về phía tây.

Mặt Trăng sẽ ở vị trí xung đối và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất.

Hành tinh này sẽ đạt ly giác cực đại phía tây lên đến 26 độ 16 phút tính từ Mặt Trời.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và mọc từ sau nửa đêm.

Mặt Trăng sẽ xuất hiện cùng phía với Mặt Trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và xuất hiện ở thiên đỉnh vào đầu buổi tối, sau đó lặn dần về phía tây.

Sao Kim và Sao Hỏa sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 3 độ 53 phút.

Hành tinh này sẽ đạt ly giác cực đại phía tây lên đến 46 độ 34 phút tính từ Mặt Trời.

Mặt Trăng sẽ ở vị trí xung đối và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất.

Mặt Trời sẽ chiếu thẳng lên đường xích đạo, lúc này thời gian ngày và đêm khắp nơi trên thế giới sẽ gần như bằng nhau. 

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và mọc từ sau nửa đêm.

Sao Kim và Sao Thổ sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 2 độ 6 phút.

Sao Hỏa và Sao Thổ sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 3 độ 26 phút.

Mặt Trăng sẽ xuất hiện cùng phía với Mặt Trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm.

Sao Hỏa và Sao Thổ sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 0 độ 19 phút.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và xuất hiện ở thiên đỉnh vào đầu buổi tối, sau đó lặn dần về phía tây.

Mặt Trăng sẽ ở vị trí xung đối và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất.

Mưa sao băng Thiên Cầm (Lyrids) là một trận mưa sao băng trung bình, với tần suất khoảng 20 sao băng một giờ tại cực đỉnh.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và mọc từ sau nửa đêm.

Sao Hỏa và Mặt Trăng sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 4 độ 34 phút.

Hành tinh này sẽ đạt ly giác cực đại phía đông lên đến 20 độ 36 phút tính từ Mặt Trời.

Mặt Trăng sẽ xuất hiện cùng phía với Mặt Trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm.

Mưa sao băng Bảo Bình η (Eta Aquarid) là một trận mưa sao băng trên trung bình, với khoảng 60 sao băng một giờ tại cực đỉnh.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và xuất hiện ở thiên đỉnh vào đầu buổi tối, sau đó lặn dần về phía tây.

Mặt Trăng sẽ ở vị trí xung đối và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và mọc từ sau nửa đêm.

Sao Hỏa và Mặt Trăng sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 3 độ 9 phút.

Sao Mộc và Mặt Trăng sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 4 độ 24 phút.

Sao Kim và Mặt Trăng sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 2 độ 23 phút.

Sao Hỏa và Sao Mộc sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 0 độ 37 phút.

Mặt Trăng sẽ xuất hiện cùng phía với Mặt Trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và xuất hiện ở thiên đỉnh vào đầu buổi tối, sau đó lặn dần về phía tây.

Mặt Trăng sẽ ở vị trí xung đối và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất.

Hành tinh này sẽ đạt ly giác cực đại phía tây lên đến 23 độ 11 phút tính từ Mặt Trời.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và mọc từ sau nửa đêm.

Cực Bắc của Trái Đất sẽ nghiêng về phía Mặt Trời. Mặt Trời sẽ chiếu thẳng trên đường chí tuyến Bắc tại 23°26'22" Vĩ độ Bắc. 

Sao Mộc và Mặt Trăng sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 3 độ 50 phút.

Sao Hỏa và Mặt Trăng sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 1 độ 36 phút.

Mặt Trăng sẽ xuất hiện cùng phía với Mặt Trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và xuất hiện ở thiên đỉnh vào đầu buổi tối, sau đó lặn dần về phía tây.

Mặt Trăng sẽ ở vị trí xung đối và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất.

Mặt Trăng và Sao Thổ sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 4 độ 30 phút.

Mặt Trăng và Sao Mộc sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 4 độ 2 phút.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và mọc từ sau nửa đêm.

Sao Hỏa và Mặt Trăng sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 2 độ 11 phút.

Bảo Bình δ (Delta Aquarids) là một trận mưa sao băng trung bình, với khoảng 20 sao băng một giờ tại cực đỉnh.

Mặt Trăng sẽ xuất hiện cùng phía với Mặt Trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và xuất hiện ở thiên đỉnh vào đầu buổi tối, sau đó lặn dần về phía tây.

Mặt Trăng sẽ ở vị trí xung đối và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất.

Mưa sao băng Anh Tiên (Perseids) là một trong những trận mưa sao băng đáng để chờ đợi, với tần suất lên đến 60 sao băng một giờ tại cực đỉnh.

Hành tinh khổng lồ bao quanh bởi vành đai tuyệt đẹp này sẽ tiến đến vị trí gần Trái Đất nhất và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng từ Mặt Trời về phía Trái Đất.

Mặt Trăng và Sao Mộc sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 3 độ 40 phút.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và mọc từ sau nửa đêm.

Sao Hỏa và Mặt Trăng sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 4 độ 46 phút.

Mặt Trăng sẽ xuất hiện cùng phía với Mặt Trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm.

Hành tinh này sẽ đạt ly giác cực đại phía đông lên đến 27 độ 19 phút tính từ Mặt Trời.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và xuất hiện ở thiên đỉnh vào đầu buổi tối, sau đó lặn dần về phía tây.

Mặt Trăng và Sao Thổ sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 4 độ 30 phút.

Mặt Trăng sẽ ở vị trí xung đối và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất.

Mặt Trăng và Sao Mộc sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 2 độ 1 phút.

Sao Hỏa và Mặt Trăng sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 3 độ 48 phút.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và mọc từ sau nửa đêm.

Mặt Trời sẽ chiếu thẳng trên đường xích đạo, lúc này thời gian ngày và đêm sẽ gần như bằng nhau tại mọi nơi trên thế giới.

Mặt Trăng sẽ xuất hiện cùng phía với Mặt Trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm.

Hành tinh khổng lồ này sẽ ở vị trí gần Trái Đất nhất và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng từ Mặt Trời về phía Trái Đất.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và xuất hiện ở thiên đỉnh vào đầu buổi tối, sau đó lặn dần về phía tây.

Mặt Trăng và Sao Thổ sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 4 độ 8 phút.

Mặt Trăng và Sao Mộc sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 1 độ 46 phút.

Hành tinh này sẽ đạt ly giác cực đại phía tây lên đến 17 độ 58 phút tính từ Mặt Trời.

Mặt Trăng sẽ ở vị trí xung đối và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất.

Mặt Trăng và Sao Hỏa sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 4 độ 59 phút.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và mọc từ sau nửa đêm.

Mưa sao băng Lạp Hộ (Orionids) là một trận mưa sao băng trung bình với tần suất 20 sao băng một giờ tại cực đỉnh.

Mặt Trăng sẽ xuất hiện cùng phía với Mặt Trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và xuất hiện ở thiên đỉnh vào đầu buổi tối, sau đó lặn dần về phía tây.

Mặt Trăng và Sao Mộc sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 3 độ 29 phút.

Mặt Trăng sẽ ở vị trí xung đối và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất.

Tại Việt Nam có thể quan sát diễn biến của Nguyệt thực Toàn phần lần này, bắt đầu từ 17:19 khi Mặt Trăng mọc lên từ đường chân trời cho đến khi kết thúc. 

Mặt Trăng và Sao Hỏa sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 2 độ 27 phút.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và mọc từ sau nửa đêm.

Mưa sao băng Sư Tử (Leonids) là một trận mưa sao băng trung bình với tần suất 15 sao băng một giờ tại cực đỉnh.

Mặt Trăng sẽ xuất hiện cùng phía với Mặt Trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và xuất hiện ở thiên đỉnh vào đầu buổi tối, sau đó lặn dần về phía tây.

Hành tinh có màu hoen đỏ này sẽ tiến đến vị trí gần Trái Đất nhất và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng từ Mặt Trời về phía Trái Đất.

Mặt Trăng và Sao Hỏa sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 4 độ 10 phút.

Mặt Trăng sẽ ở vị trí xung đối và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất.

Mưa sao băng Song Tử (Geminids) là vua của các trận mưa sao băng với tần suất lên đến 120 sao băng nhiều màu sắc mỗi giờ tại cực đỉnh.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và mọc từ sau nửa đêm.

Hành tinh này sẽ đạt ly giác cực đại phía đông lên đến 20 độ 8 phút tính từ Mặt Trời.

Mưa sao băng Tiểu Hùng (Ursids) là một trận mưa sao băng nhỏ với tần suất chỉ khoảng 5 - 10 sao băng một giờ tại cực đỉnh.

Cực nam của Trái Đất sẽ nghiêng về phía Mặt Trời. Mặt Trời sẽ chiếu thẳng trên đường chí tuyến Nam tại 23°26\'22\" vĩ độ Nam. 

Mặt Trăng sẽ xuất hiện cùng phía với Mặt Trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm.

Mặt Trăng và Sao Mộc sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 2 độ 2 phút.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và xuất hiện ở thiên đỉnh vào đầu buổi tối, sau đó lặn dần về phía tây.

Thêm lịch này vào Calendar của bạn:

  • Ứng dụng lịch trên máy tính: iCal
  • Google Calendar: lịch