Mưa sao băng Thước Tứ Phân (Quadrantids) là một trận mưa sao băng trên mức trung bình, với khoảng 40 sao băng mỗi giờ tại cực điểm.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và mọc từ sau nửa đêm.

Mặt Trăng sẽ xuất hiện cùng phía với Mặt Trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm.

Mặt Trăng và Sao Thổ sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 1 độ 55 phút.

Mặt Trăng và Sao Mộc sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 3 độ 15 phút.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và xuất hiện ở thiên đỉnh vào đầu buổi tối, sau đó lặn dần về phía tây.

Mặt Trăng sẽ ở vị trí xung đối và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và mọc từ sau nửa đêm.

Mặt Trăng sẽ xuất hiện cùng phía với Mặt Trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm.

Mặt Trăng và Sao Thổ sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 4 độ 57 phút.

Mặt Trăng và Sao Mộc sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 3 độ 51 phút.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và xuất hiện ở thiên đỉnh vào đầu buổi tối, sau đó lặn dần về phía tây.

Mặt Trăng sẽ ở vị trí xung đối và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và mọc từ sau nửa đêm.

Mặt Trăng sẽ xuất hiện cùng phía với Mặt Trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm.

Mặt Trăng và Sao Thủy sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 3 độ 18 phút.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và xuất hiện ở thiên đỉnh vào đầu buổi tối, sau đó lặn dần về phía tây.

Mặt Trăng sẽ ở vị trí xung đối và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất.

Mặt Trời sẽ chiếu thẳng lên đường xích đạo, lúc này thời gian ngày và đêm khắp nơi trên thế giới sẽ gần như bằng nhau.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và mọc từ sau nửa đêm.

Sao Hỏa và Mặt Trăng  sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 4 độ 32 phút.

Mặt Trăng sẽ xuất hiện cùng phía với Mặt Trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm.

Sao Hỏa và Sao Thổ  sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 0 độ 26 phút.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và xuất hiện ở thiên đỉnh vào đầu buổi tối, sau đó lặn dần về phía tây. 

Mưa sao băng Thiên Cầm (Lyrids) là một trận mưa sao băng trung bình, với tần suất khoảng 20 sao băng một giờ tại cực đỉnh.

Mặt Trăng sẽ ở vị trí xung đối và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và mọc từ sau nửa đêm. 

Sao Thổ và Mặt Trăng  sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 1 độ 29 phút.

 Sao Hỏa và Mặt Trăng  sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 2 độ 1 phút.

Mưa sao băng Bảo Bình η (Eta Aquarids) là một trận mưa sao băng trên trung bình, với khoảng 60 sao băng một giờ tại cực đỉnh.

Sao Thủy và Mặt Trăng  sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 4 độ 32 phút.

Mặt Trăng sẽ xuất hiện cùng phía với Mặt Trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và xuất hiện ở thiên đỉnh vào đầu buổi tối, sau đó lặn dần về phía tây.

Mặt Trăng sẽ ở vị trí xung đối và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và mọc từ sau nửa đêm.

Sao Hỏa và Mặt Trăng  sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 1 độ 30 phút.

Mặt Trăng sẽ xuất hiện cùng phía với Mặt Trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và xuất hiện ở thiên đỉnh vào đầu buổi tối, sau đó lặn dần về phía tây.

Cực Bắc của Trái Đất sẽ nghiêng về phía Mặt Trời. 

Mặt Trăng sẽ ở vị trí xung đối và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất. 

Sao Thổ và Mặt Trăng  sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 1 độ 55 phút.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và mọc từ sau nửa đêm. 

Sao Hỏa và Mặt Trăng  sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 4 độ 26 phút.

Mặt Trăng sẽ xuất hiện cùng phía với Mặt Trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và xuất hiện ở thiên đỉnh vào đầu buổi tối, sau đó lặn dần về phía tây.

Mặt Trăng sẽ ở vị trí xung đối và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất.

Mặt Trăng và Sao Thổ sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 0 độ 6 phút.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và mọc từ sau nửa đêm. 

Bảo Bình δ (Delta Aquarids) là một trận mưa sao băng trung bình, với khoảng 20 sao băng một giờ tại cực đỉnh.

Sao Mộc và Mặt Trăng  sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 4 độ 58 phút.

Mặt Trăng sẽ xuất hiện cùng phía với Mặt Trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm.

Mưa sao băng Anh Tiên (Perseids) là một trong những trận mưa sao băng đáng để chờ đợi, với tần suất lên đến 60 sao băng một giờ tại cực đỉnh.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và xuất hiện ở thiên đỉnh vào đầu buổi tối, sau đó lặn dần về phía tây.

Sao Hỏa và Sao Mộc  sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 0 độ 19 phút.

Mặt Trăng và Sao Thổ sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 3 độ 55 phút.

Mặt Trăng sẽ ở vị trí xung đối và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất. 

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và mọc từ sau nửa đêm.

Mặt Trăng sẽ xuất hiện cùng phía với Mặt Trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và xuất hiện ở thiên đỉnh vào đầu buổi tối, sau đó lặn dần về phía tây.

Mặt Trăng và Sao Thổ sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 1 độ 48 phút.

Mặt Trăng sẽ ở vị trí xung đối và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất. 

Mặt Trời sẽ chiếu thẳng trên đường xích đạo, lúc này thời gian ngày và đêm sẽ gần như bằng nhau tại mọi nơi trên thế giới. 

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và mọc từ sau nửa đêm. 

Mặt Trăng sẽ xuất hiện cùng phía với Mặt Trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm. 

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và xuất hiện ở thiên đỉnh vào đầu buổi tối, sau đó lặn dần về phía tây. 

Mặt Trăng và Sao Thổ sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 0 độ 29 phút.

Mặt Trăng sẽ ở vị trí xung đối và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất. 

Mưa sao băng Lạp Hộ (Orionids) là một trận mưa sao băng trung bình với tần suất 20 sao băng một giờ tại cực đỉnh. 

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và mọc từ sau nửa đêm. 

Sao Hỏa và Mặt Trăng  sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 3 độ 56 phút.

Mặt Trăng sẽ xuất hiện cùng phía với Mặt Trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và xuất hiện ở thiên đỉnh vào đầu buổi tối, sau đó lặn dần về phía tây. 

Mặt Trăng sẽ ở vị trí xung đối và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất. 

Mưa sao băng Sư Tử (Leonids) là một trận mưa sao băng trung bình với tần suất 15 sao băng một giờ tại cực đỉnh. 

Sao Hỏa và Mặt Trăng  sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 2 độ 22 phút.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và mọc từ sau nửa đêm. 

Mặt Trăng sẽ xuất hiện cùng phía với Mặt Trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm. 

Mặt Trăng và Sao Thổ sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 1 độ 4 phút.

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và xuất hiện ở thiên đỉnh vào đầu buổi tối, sau đó lặn dần về phía tây. 

Mưa sao băng Song Tử (Geminids) là vua của các trận mưa sao băng! 

Mặt Trăng sẽ ở vị trí xung đối và bề mặt của nó sẽ phản xạ tối đa ánh sáng Mặt Trời về phía Trái Đất. 

Mặt Trăng và Sao Hỏa sẽ giao hội và tiến đến gần nhau, cách nhau chỉ 3 độ 36 phút.

Mưa sao băng Tiểu Hùng (Ursids) là một trận mưa sao băng nhỏ với tần suất chỉ khoảng 5 - 10 sao băng một giờ tại cực đỉnh.

Cực nam của Trái Đất sẽ nghiêng về phía Mặt Trời. 

Mặt Trăng sẽ có hình dạng bán nguyệt và mọc từ sau nửa đêm.

Mặt Trăng sẽ xuất hiện cùng phía với Mặt Trời và sẽ không hiện diện trên bầu trời đêm. 

Thêm lịch này vào Calendar của bạn:

  • Ứng dụng lịch trên máy tính: iCal
  • Google Calendar: lịch