Những phụ kiện của kính thiên văn: Ống phóng (Barlow lens), Kính lọc (Filter), Motor tự động (Electronic drive), CCD cho kính thiên văn (CCD camera), Adapter máy ảnh (Camera adapter)

Một vài điều chỉnh cơ bản với ống kính khi quan sát: Lấy nét đối tượng quan sát, Sử dụng thị kính (Eyepiece), Sử dụng bộ chuyển hướng hình ảnh (Diagonal).

Trong rất nhiều tài liệu về kính thiên văn , đặc biệt là đối với kính thiên văn Khúc xạ người ta hay đề cập tới thuật ngữ " Quang Sai " vậy quang sai là gì ? và nó quan trọng như thế nào với kính thiên văn.

Ngoài những đặc tính cơ bản về tiêu cự, độ phóng đại thì còn có năng lực thấu quang, năng lực phân giải, thị trường và quang lực của KTV