Có bảy mưa sao băng lớn còn lại trong năm 2010 (các trận khác diễn ra vào đầu tháng một năm 2010), với tần suất dày đặc hơn những trận khác. Ví dụ, tháng tư của Lyrids dự kiến sẽ thấy khoảng 15 sao băng một giờ lúc cao điểm nếu xem trong điều kiện tốt. Bây giờ, nếu bạn quan sát ở cũng điều kiện tốt như thế với tần suất cao như Perseids tháng tám hoặc tháng mười hai của Geminids, bạn có thể chứng kiến lên đến 100 sao băng một giờ trong thời gian cao điểm của trận mưa.

Trận mưa sao băng Quadrantids là trận mưa sao băng diễn ra đầu tiên của năm mới 2009, với tần suất hơn 100 cái/giờ cạnh ngôi sao bắc cực khoảng 1 độ. Năm nay, cực điểm của trận mưa sao băng này diễn ra vào rạng sáng ngày 03/01 trước lúc bình minh mọc vào ngày cuối tuần đối với vùng Bắc Mỹ, tức là khoảng chập tối nếu ở Việt Nam!