IWTCP-2 là một hoạt động của Hội Vật lý lý thuyết Việt Nam (VTPS) tổ chức với Hội nghị toàn quốc về Vật lý lý thuyết lần thứ 39 (NCTP - 39). Chương trình IWTCP -2 sẽ bao gồm các bài nói thú vị và hiệu quả được trình bày bởi các chuyên gia hàng đầu trên thế giới. Nội dung của lớp học bao gồm: Neutrino physics, Higgs physics, CP violation, Supersymmetry, Nuclear structure and nuclear reactions, Nuclear theory for astrophysics, Inflation, Dark matter and dark energy, Cosmic rays.

VSOA lần 2 sẽ được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 9 tháng Tám, 2014 tại Đại học Quy Nhơn và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (International Center for Interdisciplinary Science and Education - ICISE), thành phố Quy Nhơn.

Người tham gia lớp học phải đăng ký theo mẫu và gửi về thư ký trước ngày 20/06/2014. Ban tổ chức dành một số hỗ trợ chỗ ở và đi lại dành cho sinh viên đến từ Việt Nam và các nước đang phát triển ở Châu Á. Tất cả người tham gia yêu cầu phải có kiến thức nền vững về Vật lý thiên văn và thông thạo tiếng Anh.

Tiếp nối thành công của các workshop đã được tổ chức năm 2011 và 2013, Lớp học Vật lý Thiên văn lần thứ 3 sẽ được tổ chức từ ngày 27 tháng 07 đến ngày 02 tháng 08 năm 2014 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE). Mục đích của lớp học bao gồm: (i) cung cấp một diễn đàn dành cho các nhà Vật lý Thiên văn quốc tế và Việt Nam cùng thảo luận về các nghiên cứu của mình và (ii) giới thiệu các chủ đề nghiên cứu Vật lý Thiên văn và Vũ trụ học hiện nay đến với các sinh viên đang đi học và đã tốt nghiệp ở Việt Nam.