VẬT LÝ THIÊN VĂN - Chia sẻ niềm đam mê

Hien PHAN

Live in

18 Hoang Quoc Viet, Nghia Do ward, Cau Giay district

Expertise

Founder of the VLTV Community

Follow
Dr. Hien PHAN is a lecturer and researcher at the Department of Space and Applications, University of Science and Technology of Hanoi (USTH). He received his Ph.D. in Physics of the Universe at Université Paris Diderot (Paris VII, Université de Paris) in 2019. He is the Founder and an Administrator of Vật Lý Thiên Văn (VLTV).
Hien PHAN'S Latest stories
Các nhà khoa học sử dụng Kính viễn vọng Không gian Hubble của NASA đã phát hiện ngoại hành tinh đá có kích thước bằng Trái Đất GJ 1132 b, nằm cách 41 năm ánh sáng xung quanh một ngôi sao lùn đỏ. 
Các quan sát về một ngôi sao lùn nâu lân cận cho thấy nó có bầu khí quyển lốm đốm với những đám mây rải rác và những đốm đen bí ẩn.
Nobel Vật lý 2021 được trao cho nghiên cứu liên quan đến biến đổi khí hậu và các hệ thống vật lý phức tạp