Space Talk với chủ đề "Recent Space programs in Vietnam National Satellite Center" của Tiến sĩ Lê Xuân Huy, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia Việt Nam, sẽ được tổ chức vào lúc 17:15 thứ Hai 23/01/2017 tại Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Space Talk với chủ đề "Cosmology & the Cosmic Microwave Background emission" của giáo sư Guillaume Patanchon, APC, University Paris Diderot (Đại học Paris 7), Pháp, sẽ được tổ chức vào lúc 17:30 thứ Ba 17/01/2017 tại Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Space Talk với chủ đề  "Evaluation of present-day tectonics and strain rate by GPS technology for site selection of Ninh Thuan Nuclear Power plant" và "GIS-Based Machine Learning Approaches for Landslide Modeling and Prediction" của giáo sư Phan Trong Trinh, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam; và phó giáo sư Bui Tien Dieu, University College of Southeast Norway, sẽ được tổ chức vào lúc 17:00 thứ Tư 28/12/2016 tại Phòng 703, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Space Talk với chủ đề 'Highlights from the ESA Rosetta mission' của giáo sư Sonia Fornasier, Đại học Paris 7, Pháp, sẽ được tổ chức vào lúc 17:15 thứ Tư 21/12/2016 tại Phòng 605, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). 

Space Talk với chủ đề 'Sensitive Observations on CH2NH and CH3NH2 - Precursors to Glycine' của giáo sư Masatoshi OHISI, Đài quan sát thiên văn Quốc gia Nhật Bản, sẽ được tổ chức vào lúc 17:15 thứ Ba 06/12/2016 tại Phòng 605, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). 

SEMINAR với chủ đề 'Hawking fluxes and Anomalies in Rotating Regular Black Holes with a Time-Delay' của tiến sĩ Shingo Takeuchi, Đại học Naresuan, Thái Lan, sẽ được tổ chức vào lúc 10:00 sáng thứ Ba 29/11/2016 tại Phòng 202 (Thư viện), Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.

Space Talk với chủ đề 'Extrasolar planets: how detecting and characterizing them?' của giáo sư Daniel Rouan, Đài quan sát thiên văn Paris, Pháp, sẽ được tổ chức vào lúc 17:15 thứ Ba 29/11/2016 tại Phòng 605, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). 

Space Talk với chủ đề 'Molecules in space: building blocks for life?' của giáo sư Pierre LESAFFRE, Đài quan sát thiên văn Paris, LERMA/ENS, Pháp, sẽ được tổ chức vào lúc 17:00 thứ Tư 23/11/2016 tại Phòng 605, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). 

Khoa Vũ trụ và Hàng không – USTH trân trọng thông báo về buổi Space Talk của anh Trương Tuấn Ngọc, Sinh viên cử nhân Khóa 4 - trường Đại học khoa học và Công nghệ Hà Nội. Thời gian: 17:00 – 18:15, thứ Tư 09/11/2016. Địa điểm: Phòng 605, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).